Over

Op deze pagina kunt u lezen wat precies het verhaal achter deze stichting is.
Zo kunt u hieronder ook lezen wat ons doel is, hoe de stichting is ontstaan, ons beleidsplan, en allerlei andere interessante dingen.

Ons verhaal

Vanaf 1945 was de grote uittocht van het Zeeuwse trekpaard en in de jaren 80 van de 20e eeuw zag het er naar uit dat het trekpaard voorgoed van de Zeeuwse akkers zou verdwijnen om plaats te maken voor de tractor.
Het markante silhouet van een ‘boerenknol’ werd een vervagend beeld in het Zeeuwse landschap.
Maar daarmee was de liefde van veel Zeeuwen die zoveel generaties lang omgingen met de aanhankelijke, intelligente, trouwe en soms bijna niet te beheersen trekpaarden niet verdwenen. 

De oeroude omgang tussen mens en paard zijn voor velen nog steeds een verrijking van het leven.
Wie ooit in het Zeeuwse polderland een span trekpaarden in de ochtendnevel ziet opdoemen begrijpt waarom.
Liefhebbers en fokkers vonden elkaar in de stichting Het Werkend Trekpaard Zeeland. 

 
 

Doel

 • Het in stand houden van het werkend trekpaard als een natuurlijke krachtbron in de landbouw en dit op één of meer of percelen tonen. Verder het in stand houden van het werken met trekpaarden als een levend cultuurhistorisch monument (behoudsfunctie).

 • Het onder de aandacht brengen van de cultuurhistorische waarde van trekpaarden in de landbouw en het overdragen van kennis en vaardigheden die samenhangen met het gebruik van trekpaarden voor landbouwkundige doeleinden. Dit laatste wordt gezien als een educatieve functie, ook in het kader van ontwikkelingssamenwerking.

 • Het geven van voorlichting en informatie verstrekken over het werkend trekpaard.

 • Het verwerven en in standhouden van werktuigen en voertuigen en het restaureren van voertuigen welke een cultuurhistorische waarde hebben.

 • Onze positie in de provinciale culturele infrastructuur is tweeledig. Instandhouding van cultuurhistorisch erfgoed en de educatieve waarde voor onderwijs, recreatie, ontspanning en een verbreding van de diversiteit van het culturele aanbod in Zeeland.

 

Activiteiten

De volgende activiteiten worden jaarlijks volgens de arbeidskalender van Zwagerman gehouden:

 • In de maand april worden de voorjaarsactiviteiten op verschillende percelen getoond. We bewerken bijvoorbeeld een perceel bij de Zwaakse Weel (Natuurmonumenten) nabij ‘s-Gravenpolder waarop we verschillende gewassen telen. Tijdens deze activiteiten zijn daar altijd een aantal trekpaardhouders met hun paarden aan het werk.

 • In juli wordt in de provincie de jaarlijkse boerenlandrit gehouden. Hierbij worden verschillende rijtuigen en wagens ingezet. Deze rondrit is bedoeld voor de helpers van de aangesloten trekpaardhouders en voor alle vrijwilligers welke een bijdrage leveren aan onze stichting op welke manier dan ook.

 • Op de tweede dinsdag in augustus geven we een oogstdemonstratie in de provincie. Op deze demonstratie laten we zien hoe de tarwe anno 1930 werd geoogst en het land bewerkt. Ook een hoefsmid is aan het werk. Ongeveer 1.000 bezoekers zijn op zo'n dag getuige van onze werkzaamheden.

 • In de maand oktober / november houden we onze najaarswerkzaamheden. Dan zijn de trekpaardhouders op verschillende percelen bezig om alle belangstellenden de najaarswerkzaamheden te tonen.

 • Eind november is er jaarlijks een donateursavond. Tijdens deze avond die voornamelijk voor sponsors en donateurs wordt gehouden, geven we openheid van zaken over onze activiteiten, is er een lezing, film of voordracht over het werk in en om de boerderij.

 • Verder bezoeken we met de promotiewagen verschillende folkloristische dagen en paardenevenementen.

 • Wij bereiken met onze activiteiten een breed publiek van vele duizenden op jaarbasis en daarom denken wij dat we een waardevolle bijdrage leveren aan de cultuuruitingen in de provincie Zeeland. De stichting heeft ongeveer 300 donateurs.

 

Ontstaan

Het was de vrees dat het trekpaard in de jaren 80 geheel uit het Zeeuwse landleven zou verdwijnen. Dit was de achtergrond dat de Stichting het Werkend Trekpaard Zeeland in 1988 het levenslicht zag. Het doel was om het trekpaard als levend cultuurhistorisch monument te behouden.
Aan de wieg van onze Stichting stonden bekende personen in de Zeeuwse landbouw: de gepensioneerde hoofdingenieur-directeur ir. M. Sanders, de ontwikkelingsgeograaf drs. A.P. Phernambucq, de relatiebeheerder agrarische bedrijven bij de Rabobank ing. A.W. de Landgraaf, ing. J. Markusse van de Zeeuwse/Zuidelijke Landbouw Maatschappij en A.J. van Rumpt van de ploegenfabriek Rumptstad.

Het eerste logo van de stichting

 

Huisvesting

Begin 2007 zijn we begonnen om voor onze stichting een boerderij te huren voor een langere tijd.
Het gaat om boerderij "Plantlust "te Oostkapelle waar we een netto oppervlakte van ongeveer 250 m2 kunnen huren. Daarin kunnen we onze materialen kwijt en zouden we ook wat onderhoudswerkzaamheden aan onze materialen kunnen verrichten.

De monumentale schuur van boerderij Plantlust te Oostkapelle.

Per 1 augustus 2012 kwam een grote schuur op landgoed Overduin op ons pad en kwamen tot de conclusie dat dit een prachtige locatie was en de landbouwschuur ruim 2 keer zo groot is als de schuur van "Plantlust". De onderhoudstoestand van de schuur is uitstekend te noemen en het inwendige deel is een gelijkmatige oppervlakte met zeer weinig obstakels, kortom als bestuur zagen wij mogelijkheden om onze werktuigen en wagens hier te stallen/exposeren. In de loop van augustus konden we ons nieuwe onderkomen in de monumentale boerenschuur van de buitenplaats Overduin te Oostkapelle in gebruik nemen. Het blijkt een hele verbetering te zijn. De verhuizing leidde tot opzienbarende transporten tussen Plantlust en Overduin. Een ongelooflijk grote hoeveelheid materiaal, vooral werktuigen en gereedschap, kwam tevoorschijn. Zo'n tien wagens, tien ploegen, drie eggen, drie wiedmachines, vier aardappelrooiers, twee zelfbinders en een grote hoeveelheid handgereedschap en andere materialen zoals garelen, menladders, sleeën en handkarren.

We hebben in Overduin veel meer ruimte om onze collectie overzichtelijk op te stellen. De schuur is 14 meter breed en 29 meter lang. Er is een zolder van 14 x 6 meter voor opslag van klein materiaal.

We hopen op deze mooie locatie onze open dagen te houden.

De landbouwschuur van boerderij "Overduin" in Oostkapelle.

 

Oogstdemonstratie

Ons grootste evenement is onze oogstdemonstratie die met recht genoemd mag worden op deze OVER pagina.
Op deze georganiseerde oogstdag, die plaatsvindt op de 2e dinsdag in augustus, gaan we als stichting terug in de tijd. En wel omstreeks de jaren 30 van de 20e eeuw. Er wordt gedemonstreerd hoe in die jaren met trekpaarden de graanoogst plaatsvond.

 

Met zelfbinders, die door paarden worden voortgetrokken, wordt het graan gemaaid en tot schoven gebonden. De schoven worden op boerenwagens geladen en naar de (motor aangedreven) dorsmachine gebracht. Ook laten we verschillende landbewerkingen zien zoals ploeg- en maaiwerkzaamheden. Tijdens deze oogstdag zijn zo’n 20 trekpaarden aan het werk te zien.


Ook worden oogsthandelingen vertoond die voor die tijd dateren: graan maaien met de sikkel en deze halmen met de hand binden tot schoven, vlegeldorsen en het schonen van graan met de wan- of windmolen. Een hoefsmid is aan het werk en er worden rondritten met boerenwagens verzorgd. Kinderen kunnen een rondje mee op onze carrousel die door een paard wordt aangedreven.
We proberen de demonstratie elke keer in een ander deel van de provincie te houden.

Beleidsplan:

Financieel jaaroverzicht 2021:

Arbeidskalender Zwagerman: