Nieuwsbrief nr. 1 van 2017 is nu te lezen onder 'Nieuwsbrief'

 

Een groot deel van de evenementen 2017 is bekend. Kijk voor het overzicht bij AGENDA

 

BOOMSLEEP-DEMONSTRATIE MET TREKPAARDEN   

Zaterdag 28 januari jl. is er aan de Randduinweg (Eikenoord) te Oostkapelle een boomsleepdemonstratie gegeven

(zie foto). Twee trekpaarden uit Duitsland hebben ca. 40 bomen, die de dag daarvoor waren omgezaagd, naar het begin van een bospad gesleept. Voor meer foto's klik HIER

 

 

 

 

 

  

De najaarswerkzaamheden zijn weer verricht, het was een pittig karwei maar de trekpaardhouders met hun paarden hebben het karwei geklaard.

U kunt een sfeer impressie zien bij de foto`s.

Veel kijkplezier!

 

                                                                                                                                                                                                                                              

 

Voor de Stichting Het Werkend Trekpaard Zeeland zijn wij op zoek naar een

PENNINGMEESTER

In een team met nog vijf bestuursleden coördineer je de activiteiten waarmee een stukje levend cultuur-historisch erfgoed in stand gehouden wordt. Dit gebeurt door het werken met trekpaarden door de aangesloten trekpaardenhouders in Zeeland. De werkzaamheden op het Zeeuwse platteland worden zoveel mogelijk uitgevoerd met historische landbouwwerktuigen en gereedschappen die de SWTZ hiervoor in eigendom heeft. Daarnaast bezit de SWTZ een grote collectie historische rijtuigen die regelmatig worden ingezet, natuurlijk ook in combinatie met het trekpaard.

Als penningmeester beheer je de financiën van onze stichting. Dit omvat de controle op de inkomsten en uitgaven, inkomende en uitgaande facturen controleren en ontvangen/betalen, het leveren van de jaarstukken, het opstellen van de begroting en het beheren van de administratie van ruim 300 donateurs.

Daarnaast verwachten we dat je zo veel mogelijk aanwezig bent bij de evenementen en natuurlijk bij de (bestuurs)vergaderingen.

Heb je enige kennis van boekhouden en wil je een deel van je vrije tijd aan een leuke en interessante hobby besteden? Neem dan contact met ons op. Dat kan via de website: www.trekpaarden.nl/contact of via het secretariaat, Piet Hannewijk 06-13249704.

 

                                                                                                                                                                                                                                          
De film 'NIEUWE MENNERS' is te koop op dvd.
Via het contactformulier kunt u verzoeken om toezending.
Prijs: € 10,-.
 
DOCUMENTAIRE

De documentaire van de Stichting Het Werkend Trekpaard Zeeland ‘Nieuwe Menners’ 

Vroeger beheerste het trekpaard het landleven. Denk daarbij aan het werken op het land, met het paard voor de ploeg of de zaaimachine, als energiebron voor boerenwagens die geladen waren met hooi of voeder-, suikerbieten, en natuurlijk ook voor de diverse rijtuigen. Op elke boerderij was kennis en kunde aanwezig voor het omgaan met de trekpaarden en het verzorgen ervan.

Heden ten dage zien we de gedrevenheid en passie voor het trekpaard nog slechts bij een kleine groep liefhebbers. Daardoor ontstaat de zorg over het voortbestaan. Hoe kunnen we dit unieke levende erfgoed behouden? Deze vraag heeft de Stichting Het Werkend Trekpaard Zeeland ertoe bewogen een documentaire te laten maken.

Een filmploeg heeft in 2014 de activiteiten van de Stichting en van de aangesloten trekpaardenhouders vastgelegd. In de documentaire wordt aandacht besteed aan het werkend trekpaard met als doel het trekpaard in z’n cultuur-historische omgeving in stand te houden. Hiervoor is het van belang ‘nieuwe’ menners te enthousiasmeren. Hoe? Door in elk geval de discussie op gang te brengen over hoe belangrijk het trekpaard is in de Zeeuwse samenleving en de hoop uit te spreken dat er initiatieven komen waarbij het trekpaard zijn plaats in deze samenleving kan blijven behouden.

De realisatie van deze documentaire is mede mogelijk gemaakt door subsidies van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, het loket Vitaal Platteland van de provincie Zeeland en het Delta Zeeland Fonds.
Het bestuur van de Stichting het Werkend Trekpaard Zeeland is deze subsidiegevers bijzonder dankbaar voor het mogelijk maken van deze documentaire, zodat de activiteiten van het werkend trekpaard en de aangesloten trekpaardenhouders blijvend worden vastgelegd.

        

 

 

 Website: Elloro